Scrutini 1^ quadrimestre

14.30 - 15.10     5I - 5G

15.10 - 15.50     4I - 4G

15.50 - 16.30     3I - 3G

16.30 - 17.10     2I - 1G